Susisiekite

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
LITHUANIAN AMERICAN COMMUNITY, INC.


2024 KRAŠTO RINKIMŲ KOMISIJA
2024 NATIONAL ELECTION COMMITTEE

Pirmininke

  • Dr. Regina Balčaitienė

Nariai

  • Reda Veitas-Limintas
  • Nerija Orentas
  • Povilas Mečys
  • Juozas Kazlauskas

(617)-775-3279
tarybosrinkimai@javlb.org