Rinkimai

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys, nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms. Labai svarbu kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvauti rinkimuose ir atsakingai išrinkti kandidatus, kurie vadovaus šiai organizacijai ateinančius trejus metus. JAV LB Tarybos rinkimuose balsuoti gali visi JAV LB nariai.

Balsuoti galima trimis būdais:

 • internetu
 • paštu
 • rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Balsavimas internetu

Balsavimas internetu yra paprasčiausias ir efektyviausias būdas dalyvauti JAV LB Tarybos rinkimuose. Skatiname visus, sulaukusius 18-os metų, balsuoti internetu ir, tik tam nesant galimybei, rinktis kitą balsavimo būdą. Norintys balsuoti internetu privalo užsiregistruoti.

Registracijoje privaloma pateikti šią informaciją:

 • vardą ir pavardę
 • gyvenamąją vietą
 • el. pašto adresą
 • apygardą kuriai priklauso

Pasibaigus registracijai balsavimui internetu, Krašto Rinkimų komisija pateiks užsiregistravusiųjų sąrašus apygardų ir apylinkių rinkimų komisijoms, kurios užtikrins, kad tie patys asmenys nebalsuotų paštu ir/ar asmeniškai.


Kaip Dalyvauti Rinkimuose su Election Runner Platforma

Atminkite, jūsų balsas yra jūsų balsas formuojant ateitį. Dalyvaudami šiuose rinkimuose, jūs prisidedate prie demokratinio proceso ir darote skirtumą savo bendruomenėje.

 1. Prieiga prie platformos: Jūs gausite el. laišką arba nuorodą, nukreipiančią jus į Election Runner platformą. Spustelėkite pateiktą nuorodą.
 2. Prisijungimas: Paspaudę nuorodą, būsite nukreipti į prisijungimo puslapį. Įveskite jums el. laišku pateiktus prisijungimo duomenis. Jei reikia, vadovaukitės instrukcijomis, kad atkurtumėte savo slaptažodį.
 3. Balsavimo lapo peržiūra: Prisijungę, pamatysite balsavimo lapą dėl rinkimų, kuriuose dalyvaujate. Skirkite laiko, kad peržiūrėtumėte pateiktus kandidatus ar galimus variantus. Perskaitykite bet kokią palydinčią informaciją, kad priimtumėte informuotą sprendimą.
 4. Pasirinkimas: Po variantų peržiūros, pasirinkite savo pageidaujamus kandidatus. Vadovaukitės pateiktomis instrukcijomis, kad jūsų balsas būtų tiksliai užregistruotas.
 5. Patvirtinimas: Kai jau pasirinkote, atidžiai peržiūrėkite savo pasirinkimus. Pasitikrinkite, kad esate pasirinkę kandidatus, už kuriuos norite balsuoti. Kai esate patenkintas, tęskite ir patvirtinkite savo balsą.
 6. Balsavimo pateikimas: Patvirtinus savo pasirinkimus, spustelėkite pateikti arba užbaigti mygtuką. Šis veiksmas oficialiai užregistruos jūsų balsą. Pateikus balsą, nebegalėsite jo pakeisti, todėl įsitikinkite, kad esate visiškai patenkinti savo pasirinkimais.
 7. Patvirtinimo el. laiškas: Sėkmingai pateikę savo balsą, galite gauti patvirtinimo el. laišką, patvirtinantį jūsų dalyvavimą rinkimuose. Šis el. laiškas yra jūsų balsų kvitas ir užtikrina, kad jūsų balsas buvo išgirstas.

Balsavimas paštu

Tie, kurie galimybės balsuoti internetu neturi, gali balsuoti paštu. Norint balsuoti paštu, reikia pateikti savo gyvenamosios vietos adresą, kuriuo būtų siunčiama balsuotojo kortelė. Adresą reikia pateikti asmeniškai arba paštu apylinkės rinkimų komisijai (jei apylinkės komisijos nėra – apygardos komisijai), kuriai balsuotoja(s) priklauso. Jei adresą siunčiate paštu, prašome jį siųsti jūsų apygardos ar apylinkės komisijai – adresus rasite rinkimų komisijų skiltyje.

Balsuoti paštu galima tik toje apylinkėje ar apygardoje, kuriai balsuotoja(s) priklauso. Norintys balsuoti paštu, tačiau šiuo metu apylinkei nepriklausantys, asmenys, atsiuntę savo adresą, bus automatiškai įtraukiami į tos apylinkės narių sąrašą.

Užsiregistravę balsavimui paštu gaus balsuotojo kortelę ir informaciją, kaip reikia ją užpildyti bei grąžinti rinkimų komisijai.


Balsavimas rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Neturint galimybės balsuoti internetu ar paštu, galima balsuoti asmeniškai rinkiminėje apylinkėje. Asmenys, kurie apylinkei nepriklauso ar jų gyvenamojoje teritorijoje apylinkės nėra, asmeniškai balsuoti negali.

Balsuoti asmeniškai apylinkėje gali tik tai apylinkei priklausantys JAV LB nariai. Todėl prieš balsuojant privaloma deklaruoti narystę apylinkėje. Skatiname tai padaryti iš anksto, susisiekiant su apylinkės rinkimų komisija. Jei galimybės iš anksto deklaruoti narystę apylinkėje nėra, tą galima padaryti ir rinkimų dieną.

Rinkimai apylinkėse vyks apylinkės rinkimų komisijos nustatytomis dienomis. Norint sužinoti, kada tam tikroje apylinkėje bus vykdomi rinkimai, balsuotojai turėtų kreiptis į tos apylinkės rinkimų komisiją. Todėl raginame visus registruotis internetiniam balsavimui.


Kandidatų sąrašas


Už kiek kandidatų balsuoti

Rinkimuose galima balsuoti už vieną ar daugiau kandidatų. Krašto Rinkimų komisija iš anksto nustatys ir apygardų bei apylinkių rinkimų komisijoms praneš, už kiek kandidatų galima balsuoti toje apygardoje (ar rinkiminiame rajone). Balsuoti galima už nurodytą kandidatų skaičių ar už mažiau kandidatų. Balsavimo biuleteniai, kuriuose balsuojama už daugiau kandidatų nei leistina, bus laikomi negaliojančiais.

JAV LB XXIV Tarybos Rinkimai