Informacija Kandidatams

JAV Lietuvių Bendruomenė yra didžiausia Amerikos lietuvius ir jų šeimų narius vienijanti organizacija, o Taryba – svarbiausia jos padalinė, administruojanti ir puoselėjanti visą organizacijos veiklą: kultūrinius renginius, švietimą, šokių bei dainų šventes, mokslo simpoziumus, archyvus ir t.t. Todėl kviečiame visus, norinčius ženkliai prisidėti prie Lietuvių Bendruomenės gerovės, kandidatuoti į Tarybą bei aktyviai balsuoti rinkimuose.

Kiekvienas JAV Lietuvių Bendruomenės narys, kuriam svarbi lietuvybė ir Lietuvos ateitis, kuris ar kuri turi visuomeninių bei organizacinių įgūdžių, legaliai gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose, gali kandidatuoti į Tarybą. Kandidatai turi turėti patirties Lietuviu Bendruomenės organizacijoje, žinotų pagrindinius organizacijos tikslus bei jos strukturą. Kandidatūrą turi patvirtinti 9 apygardos ar rinkiminio rajono nariai. Kandidatai turi būti iš tų apygardų ar rinkiminių rajonų, kuriuose gyvena bei dalyvauja bendruomenės veikloje. Kandidatai užpildo “Kandidato siūlymo anketą 2024“ ir ją pristato savo apylinkės ar apygardos rinkimų komisijai.