Niujorko Apygarda

Valdas Buožys

Profesija: Istorikas – archyvistas Syosset chirurginėje ligoninėje

Nuo 2015 m. esu JAV LB Tarybos narys. Dvi kadencijas buvau JAV LB Krašto Valdybos vicepirmininkas archyvams. Devynis metus visuomeninių reikalų komisijos narys. Prisidėjau prie B. Makausko “History of Lithuania” redagavimo ir išleidimo. Dalyvauju Niujorko lietuvių mėgėjų teatro veikloje. Esu pravedęs istorijos paskaitų.

Baigiau Vilniaus universitetą, istoriko-archyvisto specialybe. Dirbu logistikos srityje Syosset chirurginėje ligonineje.

Rasa Varanka McKean

Profesija: Aktuarė draudimo/finansinės paslaugos srityje

Esu JAV LB Finansų komiteto ir Visuomeninių reikalų komiteto narė.
Savanorė Tautos Fondo Finanso komiteto bei SLA archyvų narė.
Buvusi JAV LB Niujorko atstovė prie Pasaulio lietuvių apygardos Seimo narė.
PLB #MūsųMetasDABAR pogrupio narė, dalyvaujanti registruojant emigrantus į LR Prezidento ir Seimo rinkimus. Dalyvauju JBANC ir Baltic Call to Action grupėje.

30 metų dirbu aktuare (rizikos specialistė) draudimo/finansinės paslaugos srityje. Savanoriaunu Society of Actuaries tyrimų komitetuose.

Rasa Mitrulevičienė

Profesija: Buhalterė

Esu Rytinio Long Island LB pirmininkė. Mūsų bendruomenė įkurta 2012 m., nuo tada aktyviai dalyvauju lietuviškoje veikloje. Buvau Niujorko apygardos narė, taip pat keletą kadencijų JAV LB tarybos narė. Priklausiau ir Krašto valdybai. Esu puikiai susipažinusi su visa JAV LB struktūra.Tvarkau finansus ŠALFASS organizacijai. Dirbu privačioje kompanijoje, vyr. buhalteriė Prižiūriu visos kompanijos finansus. Vadovauju 3 žmonėms. Taip pat priklausau kompanijos direktorių valdybai.

Tomas Mitrulevičius

Profesija: Bokso treneris, privačios kompanijos savininkas

Buvau Krašto valdyboje vicepirmininkas sporto reikalams. Aktyviai dalyvauju Rytinio Long Island bendruomenės veikloje. Keletą kadencijų buvau JAV LB Tarybos narys. Dvi kadencijas Krašto valdyboje buvau vicepirmininkas sporto reikalams. Pagal profesiją esu bokso treneris.