Kryžkelės Apygarda

Edita Buzienė

Profesija: Biznio administravimo ir nekilnamojo turto specialistė

2011 m. iki dabar Transporto kompanijos bendrasavininkė – Vice prezidentė. 

 • 2018 m. iki dabar Kolorado lituanistinės mokyklos direktorė. 
 • JAV LB Taryba 
 • 2021 m. JAV LB XXIII Tarybos narė, 
 • JAV LB XXIII Tarybos Prezidiumo ir Kultūros komisijos narė. 
 • 2022 m. esu Pasaulio lietuvių bendruomenė Seimo narė.
 • Kolorado Lietuvių Bendruomenė
  2014m. iki 2021m. – savanorė Kolorado lietuvių bendruomenė valdyboje. 
 • 2021m. iki 2023 m. – Kolorado LB valdybos narė. 
 • 2018.03.01 iki dabar – Kolorado lituanistinė mokyklos direktorė.
 • Lietuvių Fondas (LF) nuo 2019 m. esu LF narė.
 • 2003 m. įgytas Biznio administravimo bakalauro laipsnis (Kauno Technologijos Universitetas). 
 • 2005 m. įgytas Biznio administravimo ir nekilnojamo turto vertinimo magistro laipsnis (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas). 
 • Papildomos studijos/kursai: 
 • Menas ir meno istorija (Panevėžio vaikų dailės mokykla 1981-1987m.)
 • Anglų kalbos studijos (Colorado Heights University 2013-2014m.)
 • Lyderių laikas3 (Globali Lietuva 2020m.)
 • JAV LB Švietimo Tarybos organizuojami mokytojų tobulinimosi kursai ir konferencijos (Nuo 2011 metų iki dabar)
 • LR ŠMS ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus organizuojami mokytojų tobulinimosi kursai ir konferencijos (Nuo 2011 metų iki dabar)
 • JAV LB organizuoti Lyderystės kursai Čikagoje (2023 m.)
 • JAV Verslo partnerių organizuojamos lyderystės, biznio administravimo ir valdymo, pajamų valdymo konferencijos.
Greta Patapovaite Bryant

Profesija: Kosmetologė.

JAV LB Dallas apylinkės pirmininkė, Tarybos narė Švietimo komisijoje, PLB ir LR Seimo komisijos nario pavaduotoja, Dallas chapter

JAV LB veikloje jau dalyvauju virš 20 metu, paskutinius 6 metus esu Dallas TX apylinkės pirmininkė, viena iš renginių organizatorių, pilietinių ir kultūrinių iniciatyvų iniciatorė, glaudžiai bendrauju su apylinkės nariais, skatinu jų įsijungimą į apylinkės veiklą.
Draugiškai bendradarbiauju su Dallas lituanistine mokykla Baltija, rūpinuosi jos išlikimu ir ateities planais.
Aktyviai pasijungusi į pilietinės atsakomybės akciją Referndumas 2024 ir su jos sklaidą, prisidedu prie JAV LB Specialiųjų projektų įgyvendinimo.
Jau treti metai atstovauju PLB ir LR Seime ,komisijos nario A.Žilio pavaduotoja.” Po aštuonerių metų pertraukos sugrįžau į savo mėgstamiausią ir širdžiai prieinamiausią veikla, esu kosmetologė, atidariau “Love Healthy Skin” studiją, kurioje sėkmingai siūlau grožio ir odos priežiųros paslaugas. Žmonės su kuriais dirbu, mano klientai tai yra mano gyvenimo neatsiejama dalis, jie mane pakrauna, jie mane moko gyvenimo pamokų ir tobulėjimo kad galėčiau pasiūlyti geriausios kokybės paslaugas.
Lietuvybės puoselėjimas tai yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Tai nėra darbas kurį aš prisiimu, tai yra prigimtinė teisė, garbė ir atsakomybė kuria noriu pasidalinti su visais.

Erika Ulinskaitė

Profesija: Accounts Manager

Atsakinga už kultūrinius ir metinius renginius Dallas Apylinkes.
Esu Dalaso apylinkės valdybos narė. Organizuoju kultūrinius ir metinius renginius ir prisidedu prie informacijos sklaidos apie Dalaso apylinkės veiklą.

 • 2019-2021 mokiau iki mokyklinio amžiaus klasę San Francisko lituanistinėje mokykloje „Genys“.
 • 2021-2022 mokiau antrą ir trečią klases Dalaso lituanistinėje mokykloje „Baltija”.
 • Nuo 2021 metų esu aktyvi Dalaso apylinkės narė.
  Tikiu, kad lietuvybės puoselėjimas per kultūrinius renginius ir metinius susitikimus yra labai svarbi lietuvių išeivių dalis. Stengiuosi skatinti šią vertybę savo šeimoje ir mūsų bendruomenėje.
Raminta Urbanavičius

Profesija: Interjero dizainerė

 • JAV LB KV vicepirmininkė specialiems. projektams
 • Omaha Lietuviškoje veikloje dalyvauju nuo 1998 metų. Savo veikla pradėjau Omahos tautinių šokių grupėje, mokytoja vaikų rateliui. O jau nuo 2000 iki dabar esu Omahos šokių grupės “Aušra” vadovė. Nuo 2015 metu iki 2021 buvau išrinkta eiti Kryžkelės Aygardos Pirmininkės pareigas. Tuo pačiu nuo 2015 iki dabar esu Omahos Lietuviu bendruomenės vicepirmininkė.
 • Nuo 2020 metų iki dabar esu Vicepirmininkė specialiems projektams JAV LB Krasto valdyboje.
 • Paruošiau Omahos šokių grupe dalyvauti 5-iose šokių šventėse, o šeštoji, šių metų liepos mėnesį jau bus Vilniuje.
 • Paruošiau ne viena renginį ir Bendruomenių šventes ne tik Apylinkėje ar Apygardoje, bet ir JAV LB pristatymui.