Kandidatai

JAV Lietuvių Bendruomenė (LB) jau daugiau kaip 73 metai jungia Amerikoje gyvenenčius lietuvius ir jų šeimas. Ši organizacija turi gerą struktūrą ir kurybingus, profesionalius atstovus, yra pajegi steigti bei remti lituanistines mokyklas, organizuoti dainų, šokių bei sporto šventes, mokslo ir kūrybos, ekonomikos, simpoziumus.


Rinkimai yra ypatingai svarbūs, nes jų rezultatai paveiks visą Amerikos lietuvių bendruomenę. Visi JAV LB nariai gali dalyvauti rinkimuose, todėl labai svarbu aktyviai dalyvauti ir atsakingai rinkti savo vadovus.