Pietų Apygarda

Skaistė Ašmonaitė

Profesija: Įmonės vadovė

JAV LB Tampa Bay apylinkės įsteigėja, šiuo metu pirmininkė. Savanoriauju keliose JAV esančiose lietuviškose organizacijose. Kasdien dirbu su žmonėmis. Tenka spręsti įvairias keblias ir nelabai kasdien vykstančias situacijas. Man svarbu kad mūsų vaikai nepamirštų iš kur yra kilę.

Jurgita Ribokaitė-Blake

Profesija: Nekilnamojo turto agentė

Socialinių Reikalų Komisija, LB Taryba 2021-24.

Esu nekilnojamo turto agentė Centrinėje Floridos rinkoje ir su malonumu šį darbą dirbu nuo 2005 metų. Jis man suteikia galimybes susipažinti su begale žmonių iš įvairių šalių ir skirtingų pažiūrų, patarti siekiant finansinių ar ateities tikslų susijusių su nekilnojamu turtu, rinkos sąlygomis, vietiniais teisiniais reikalavimais ar su jais susijusiais klausimais bei galimybėmis. Mano darbas suteikia galimybes keliauti ir atstovauti net tik centrinę Florida tarptautinėse nekilnojamo turto prekybos misijose, bet ir garsinti mūsų nuostabią Lietuvą ir mūsų istoriją, kulturą.

Mano tikslas yra padėti pritraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus lietuvių jungtis į bendruomenes savo rajonuose ir dalyvauti renginiuose. Taip pat norėčiau prisidėti prie tęsiamų debatų dėl dvigubos pilietybės pabrėžiant kaip tai yra naudinga visiems. Norėciau toliau testi Sociatinių Reikalų Tarybos JAV LB reikalus 

Birutė Kairienė

Profesija: Pensininkė

XXIII Tarybos Prezidiumo sekretorė Pietvakarių Floridos 1998 m. išlošusi žalią kortą, atvykau su šeima į JAV. Sekančiais metais įsijungiau į lietuvišką veiklą Lemonto apylinkėje, Čikagoje. Nuo to laiko teko dirbti įvairiose LB veiklose, pradedant nuo apylinkės iždininko, vėliau pirmininku. Tris kadencijas vadovavau vienai didžiausių LB Vidurio Vakarų Apygardai. 2021m. persikėliau į Floridą, esu Pietvakarių Floridos apylinkės iždininkė. JAV LB XXIII – ioje Taryboje buvau išrinkta į Tarybos Prezidiumą, kur šiuo metu dirbu sekretore. Nuo 2012 m. esu pastoviai išrenkama į JAV LB  Tarybą, priklausau Finansų komisijai. Šiuo metu esu Komisijos pirmininkė.Tris kadencijas buvau išrinkta į Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimą (PLB). 2018 – 2022 m. PLB dirbau Kontrolės Komisijos pirmininko pareigose.

Esu baigusi Vilniaus Valstybinį Universitetą (VVU), ekonomikos fakultetą, buhalterinės apskaitos specializaciją. Taip pat turiu Žemės Ūkio Akademijos diplomq. Abu diplomai yra patvirtinti JAV; magistru – žemės ūkio mokslų ir bakalauras – ekonomikos. 
Virš 20 metų dirbau įvairiose pareigose finansinėje – bankinėje sistemoje. Šiuo metu esu pensininkė.

Juras Palukaitis

Profesija: Verslininkas

JAV LB Pietų Apygardos pirmininkas. Atlantos apylinkės Valdyboje esu 18 metų. Tris metus esu buves apylinkės pirmininku, ir 7 metus vice pirmininku. Visus metus Valdyboje tvarkau apylinkės viešuosius ryšius, informaciją ir komunikacijas su bendruomene. Šiuo metu esu Atlantos apylinkės sekretorius.

Esu organizavęs ir dalyvavęs organizavime daugybe renginių: Joninių, koncertų, sporto ir kultūros renginių, Atlantos LB 30 metį ir 40 metį, “Baltic Centennial in Atlanta” kartu su Latvių ir Estų bendruomenėmis. Buvau įkūręs ir 7 metus organizavau Atlantos lietuvių lauko teniso klubą.

Šiuo metu 6-tus metus esu Pietų Apygardos Pirmininkas. Esu Atlantos Facebook puslapio, JAV Pietų ir Floridos regioninės, Džordžijos, Tennessee, Alabamos ir Pietų Karolinos valstijų lietuvių Facebook grupių įkūrėjas ir administratorius. Inicijavau ir 3-čius metus organizuoju Pietų Apygardos lietuvių vasaros stovyklą, vystome regioninį lietuvių bendravimą. 

Į JAV LB Tarybą buvau pirmą kartą išrinktas prieš šešis metus. Dalyvavau organizacinių ir visuomeninių reikalų komisijų veikloje, strateginio plano kūrime, ir kituose projektuose. Esu Konfliktų komisijos teisėjas. 2018-2022 m buvau Pasaulio LB Seimo nariu. 

26 metus dirbau Projektų Vadovu ir dabar esu nuosavo Verslo savininku ekspozicijų versle organizuodamas komercines parodas ir renginius. Šį darbą pradėjau gyvendamas Klyvlende, Ohio, vėliau 4 metus su kontraktu dirbau Amsterdame, Nyderlanduose, nuo 2004 metų – Atlantoje. Teko dirbti su Nike, Volkswagen, Cadillac, Jaguar, Mercedes Benz, ARRI ir eile kitų kompanijų. Esu gimęs Kaune. Baigęs skulptūrą Vilniaus Dailės Akademijoje.

Giedrius Stankevičius

Profesija: IT Service Delivery Manager/ Projects director

Švietimo komisijos narys, Švietimo tarybos narys.

Lietuviškoje veikloje dalyvauju nuo pat atvykimo į JAV 2002. Pirma įsitraukiau į Atlantos apylinkės veiklą. Iki šiol esu Atlantos lietuvių bendruomenės valdybos narys. 2015 metais įkūriau Atlantos lietuvių tautinių šokių grupę “Jievaras” kuriai iki šiol vadovauju. Grupė dalyvavo Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėse Baltimorėje ir Filadelfijoje, bei 2018 metų Dainų šventėje Lietuvoje. Taip pat dalyvausime šių metų 100-mečio Dainų šventėje Lietuvoje. Nuo 2017 metų esu Švietimo Tarybos narys ir esu atsakingas už ŠT interneto svetainę ir visus su IT susijusius reikalus. 2021 metais buvau išrinktas į JAV LB Tarybą ir esu Švietimo bei Konfliktų komisijos narys. 2023 metais buvau išrinktas Šiaurės Amerikos Lietuvių tautinių šokių instituto valdybos pirmininku 4-iems metams. Dirbu kompanijoje teikiančioje IT infrastruktūros valdymo paslaugas. Esu Projektų skyriaus direktorius. Vadovauju 8 žmonių komandai.

Modestas Stonkus

Profesija: Transporto, investicijų, ūkinė veikla – konsultantas

Pietvakariu Floridos valdyboje. Dalyvauju Pietvakariu Floridos valdybos veikloje, renginių organizavime.

Audra Varkalhoff

Profesija: Pensiju bei draudimo kompanijos projektų administravimas

Gimus ir užaugus Kaune, baigiau Vilniaus universitetą. Gyvenu JAV nuo 1995 m.

Esu Amerikos lietuvių klubo St. Petersburg valdybos narė. Priklausau ir Tampa Bay LB apylinkei. Abiejose organizacijose esu Renginių komitetuose,organizuojant garbės svečių priėmimus, edukacines ir muzikines programas bei LT valstybines šventes.

Dirbu pensijos bei draudimo kompanijos projektų administravime.

Andrius Vegelevičius

Profesija: Įvairių sistemų kūrimas stambioms organizacijoms

Dirbas: Principal Solutions Architect

Kontroles komisijos narys; finansų komisijos narys. Eile metų aktyviai dalyvauju Atlantos lietuviu bendruomenes veikloje. Nuo 2021 metu esu JAV LB Tarybos narys dirbantis finansų komisijoje ir kontroles komisijoje. Dalyvauju  Atlanto lietuvių šokių kolektyve “Jievaras”.  Prieš eilę metų buvau Atlantos Lietuvių bendruomenės valdybos narys. Paskutinius penkis metus esu Atlantos Lietuvių bendruomenės kontrolės komisijos narys. Dirbu su įvairiomis informacinėmis sistemomis ir esu atsakingas už ivairiu sudetingų sistemų kūrimą stambioms organizacijoms.